AKH Professional Klinic

Excelenta in Servicii Medicale

Dr. Oana Cazaceanu

Domeniul ocupaţional

Medic specialist medicina de laborator

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

 

 

Perioada

Ianuarie 2012 - prezent

 

Funcţia sau postul ocupat

Medic specialist

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate in hematologie, serologie si microbiologie. Supravegherea intregii activitati desfasurate in laboratorul de analiza medicale si a corectitudinii cu care acestea au fost efectuate. Verificarea rezultatelor si raspundere pentru calitatea actului medical.

 

Numele şi adresa angajatorului

Centrul medical Santee Consult

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sanatate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

 

 

Perioada

Octombrie 2008 - prezent

 

Calificarea / diploma obţinută

Doctorand

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Titlul tezei: Importanta diagnosticului combinat morfologic si imunofenotipic in conturarea diagnosticului din sindroamele mielodisplazice si evolutia spre leucemia acuta

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

UMF ''Carol Davila'' Bucuresti, str. Dionisie Lupu, nr.37, sector 1

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Ianuarie 2007 – decembrie 2011

 

Calificarea / diploma obţinută

Medic rezident

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Microbiologie, hematologie, biochimie

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, Bucuresti

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Octombrie 2000 – septembrie 2006

 

Calificarea / diploma obţinută

Doctor Medic

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Studii de medicina generala

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie ''Carol Davila'' Bucuresti

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceza

 

 

avansat

 

avansat

 

bine

 

bine

 

bine

Limba Engleza

 

 

avansat

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competente si aptitudini sociale

Capacitatea de analiza si sinteza a informatiilor, spirit de observatie, comunicare eficienta ptin participare si ascultare.

 

Competente si aptitudini organizatorice

Capacitatea de a lucra in echipa, atentie si concentrare distributiva, solidaritate profesionala, evaluarea performantei.

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Word, Excel, Power Point

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

 

 

Informaţii suplimentare

 

 

 

 

 

Anexe

1. The importance of flow cytometry in analysis and interpretation of laboratory and prognosis data in myelodysplatic syndromes

Oana Cazaceanu, Cristina Baluta, Anamaria Iova, Horia Bumbea, Madalina Begu, Minodora Onisai, Mihaela Gaman, Ana-Maria Vladareanu

The VIIth National Congress of Cytometry, 5-7 may 2011, Bucharest – poster

2. Low risk MDS – presenting as lead poisoning – with rapid transformation to acute leukemia – case report

O. Cazaceanu, C. Baluta, A.M. Vladareanu, M. Begu, H. Bumbea, A. Vintilescu, L. Barsan, D. Vasile, C. Dobrea, M. Onisai, A. Nicolescu

11th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, Edinburgh, UK, May 18-21, 2011 – abstract